Nafta i naftni derivati

Primarna trgovinska djelatnost kompanija Almy je veleprodaja i maloprodaja nafte i naftnih derivata, distribucija mazuta i bitumena, te maloprodaja (LPG) plina za teretna i putnička vozila.

Baveći se ovom djelatnošću danas u svom vlasništvu posjedujemo pet benzinskih pumpi koje su smještene u Zenici, Zavidovićima i Sarajevu, terminal naftnih derivata u Zenici i Sarajevu, te skladište lož ulja u Zenici. Naši kapaciteti skladištenja naftnih derivata su preko 2.000.000 litara. Uz navedeno, posjedujemo petnaest voznih jedinica za transport svih vrsta tečnih naftnih derivata. Registrovani smo kao distributeri i uvoznici svih vrsta naftnih derivata.

Uz naše benzinske pumpe posluju caffe-i, marketi, mjenjačnice, autoservisi, te specijalizirane radnje za veleprodaju i maloprodaju auto dijelova, ulja, maziva i pneumatika za putnička i teretna vozila. Posebno želimo istaći da pored benzinskih pumpi u Zenici posluje i moderno opremljeni motel i restoran. Ovaj ugostiteljski objekat je idealno mjesto za sve putnike koji žele da uz ugodan ambijent, vrhunsku uslugu i odličan izbor kulinarskih specijaliteta da se odmore od vožnje.

Pored maloprodaje na benzinskim pumpama, naftnim derivatima snabdijevamo mnoga pravna i fizička lica, kao i javne ustanove u Federaciji BiH. U mogućnosti smo svojim partnerima ponuditi direktnu kupovinu naftnih derivata iz većine evropskih rafinerija uz mogućnost transporta istih.

Prateći evropske trendove, napominjemo da u svom radu koristimo najsavremenije informacione sisteme. U našem poslovanju zastupljeno je kompletno elektronsko praćenje transporta i trgovine naftnim derivatima, što našim partnerima i kupcima daje sigurnost u tačnost količine i kvaliteta isporučenih naftnih derivata. Svakom kupcu, koji to želi, u mogućnosti smo pružiti vlastitu kontrolu potrošnje putem elektronske kartice za sipanje naftnih derivata na našim benzinskim pumpama. Također naglašavamo da, i pored toga što sve vrste naftnih derivata uvozimo iz EU i da su jednakog kvaliteta kao i u drugim evropskim zemljama, vršimo stalnu kontrolu kvaliteta naftnih derivata putem ovlaštenih i atestiranih laboratorija za kontrolu kvaliteta.

Ovim kontinuitetom nastojimo svaki dan biti bolji u onome što radimo. Ovako brz razvoj i uspjeh u naftnom sektoru smo postigli zahvaljujući ostvarenju naših ciljeva, a to su: kvalitetna roba, visoko stručan kadar, profesionalne usluge te poslovanje orijentirano prema kupcu. Ono po čemu se još razlikujemo od ostalih kompanija su razne pogodnosti koje nudimo našim kupcima kao što su popusti za vjernost i popusti na količinu kupljene robe, kao i razne nagradne igre te poklone. Sve ovo je garant Vaše sigurnosti i zadovoljstva uslugama naše kompanije.

Naša opredijeljenost da živimo i radimo u skladu sa prirodnim okruženjem nas upućuje da primjenjujemo sve aspekte zaštite životne sredine. Svi naši objekti su opremljeni potrebnim filterima i separatorima za sprječavanje bilo kakvog onečišćenja životne sredine.

kontakt
Almir Begić BA
Direktor sektora
almir@almy.ba
+387 32 446 320
+387 32 446 321
Elvedin Begić
Rukovodilac veleprodaje
elvedin.begic@almy.ba
+387 32 446 320
+387 32 446 321
+387 61 152 872
Hadis Hinović
Rukovodilac maloprodaje
hadis.hinovic@almy.ba
+387 32 446 320
+387 32 446 321
+387 60 3196 500