Novosti

KONKURS ZA POSAO

VOZAČ U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU – ALMY D.O.O. ZENICA

Potreban KV vozač C, CE kategorije, 2 izvršioca;

Uslovi:

  • KV vozač motornih vozila;
  • iskustvo u međunarodnom transportu 3 godine;
  • kartica digitalni tahograf;
  • CPC certifikat ili kvalifikacijska kartica za vozača izdata od strane Ministarstva prometa i komunikacija BiH;

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu da pošalju molbu, CV i potrebnu dokumentaciju na adresu: Almy d.o.o. Vrandučka bb, Pečuj 72000 Zenica BiH

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.