Novosti

Konkurs za Posao - Almy Gradnja

Kompanija ALMY GRADNJA d.o.o. objavljuje konkurs za prijem u radni odnos, 1 izvršilac i to:

  • ing. građevine ili dipl. ing. građevine (smjer niskogradnja) 1 izvršilac; sa 5 god. radnog iskustva i položenim stručnim ispitom

Konkurs ostaje otvoren do 15.03.2019. godine.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy Gradnja d.o.o. Zenica na adresi Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj u upravnoj zgradi kompanije Almy ili poslati na e-mail: visokogradnja@gmail.com