Konkurs za Posao – Inžinjeri – Građevinska struka

Kompanija ALMY GRADNJA d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos , 4 izvršioca i to:

  • dipl. ing. građevine (smjer niskogradnja) 1 izvršilac; sa 5 god. iskustva

  • dipl. ing. elektrotehnike 1 izvršilac; sa iskustvom

  • dipl. ing. arhitekture 1 izvršilac; sa iskustvom

  • dipl. ing. zaštite na radu i PPZ 1 izvršilac; sa 5 god. iskustva

Konkurs ostaje otvoren do 01.03.2018. godine.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy Gradnja d.o.o. Zenica na adresi Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj. Za sve ostale informacije nazvati na broj telefona: 032 456 073.